‘GENIUS LOCI? ➞VOX POPULI = VOX DEI!’

Beeldend kunstenaar B.C. Epker zal op zijn eigen wonderlijke manier ook meewerken aan de opgraving van de terp Nijehove met het project ‘Genius loci? ➞Vox populi = vox dei!’ 

Hij gaat levensverhalen van bewoners opdiepen en optekenen. De Nijehovers worden zelf ook uitgenodigd aan de slag te gaan met workshops om samen te ontdekken wat kenmerkend is voor terpbewoners van deze tijd. Verder gaat Epker samen met een aantal cultuurhistorici research doen naar historische wandpatronen op de terp. De artistieke uitkomsten van dit project zijn tijdens Arcadia te zien in een expositie. 

Expo in Waalse Kerk | 29 juni t/m 16 juli op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.