13 juli 2022

De Baren en Boren in Hout

Op 28, 29 en 30 juli nemen Paul Borghaerts en Henk Oly ons drie dagen lang mee in de bouw- en bewoningsgeschiedenis van zeven eeuwenoude woonhuizen op de top van de terp. Borghaerts bemonstert de constructies door houtboringen en achterhaalt hun leeftijd door jaarringonderzoek. Uit welke Europese regio komen de bomen vandaan, wanneer heeft een timmerman het hout verwerkt? Oly bouwt aan een stamboom van de huizen met behulp van historische bronnen, zoals belastingregisters en koopakten. Hij ontrafelt hoe de opdrachtgevers en bewoners heetten en welke rol zij speelden in de samenleving.

Borghaerts en Oly creëren sense of place voor eigenaren van huizen met namen als ‘Jerusalem’ en de ‘Wildeman’, voor historisch geïnteresseerden en andere bezoekers. Maak hun zoektocht mee naar middeleeuwse sporen van voornaam wonen op de terp. Kom eind juli naar de Waalse kerk in de Grote Kerkstraat.

Waar: Waalse kerk

Wanneer: 28, 29 en 30 juli, 11:00 – 17:00