Blik op de Middelsee

Bekijk hoe het landschap er hier vroeger uitzag.

Reconstructietekening terpenlandschap in Leeuwarden rond het jaar 1000 (bron: Historisch Centrum Leeuwarden, Jouke Nijman)
Je kunt het vergelijken met het kwelderlandschap bij de Waddenzee van nu (bron: Gouwenaar op Wikipedia)
Je staat hier
Reconstructietekening door Jouke Nijman: gezicht op de Minnematerp vanaf de Nijehoveterp, met op de achtergrond de Middelzee (bron: Historisch Centrum Leeuwarden)

Kwelderlandschap

Hoe zag het landschap er hier vroeger uit? Stel je voor dat je zo’n 1000 jaar geleden op deze plek had gestaan. Dan stond je bij de monding van de rivier de Ee en had je zicht op de Middelzee (nu de Nieuwestad). Om je heen was een kwelderlandschap. Zoals je dat nu ook bij de kust van de Waddenzee kunt ervaren. Hier en daar zag je uit het vlakke Friese land terpen oprijzen. Op deze zelfgebouwde heuvels woonden boeren en handelaren. Zij waren op deze manier beschermd tegen hoog water. Want dijken, waarmee Nederland nu grotendeels wordt beschermd, waren er toen nog niet veel.